Zajímá vás, kdo si musí objednat a pořídit průkaz energetické náročnosti budov? Vypracování průkazu energetické náročnosti budov si musí objednat a zaplatit vlastníci budov. Vlastník budovy je povinen uchovávat průkaz energetické náročnosti budov po celou dobu jeho platnosti.

Vlastník budovy je povinen při prodeji nemovitosti platný průkaz energetické náročnosti budov odevzdat novému vlastníkovi. Vlastník budovy je povinen předat ověřenou platnou kopii při pronájmu nemovitosti průkaz energetické náročnosti budov nájemci.

Rádi vám poradíme!

Navštivte naše webové stránky, kde najdete spoustu dalších důležitých a zajímavých informací, například v podobě nejčastěji pokládaných otázek a odpovědí.