Praha skýtá nespočet letních krás, ale všechny bývají zatíženy prokletím velkých měst plných rozpálených betonových ploch, někdy přímo úmornými vedry. Mimo úkrytu ve stínu se nabízí ještě jedna praktická cesta, jak z pekla vysokých teplot utéct. Tou jsou klimatizace Praha. Ve všech vnitřních prostorách můžeme nastavit tolik stupňů, kolik se zlíbí nám, nikoli slunci a jeho aktuálním rozmarům.

Zařízení na míru

Aby s horkem, které klimatizace z místnosti vypudí, neprchaly též peníze, je při pořízení předem spočítáno a vyměřeno, jaké zařízení je pro daný prostor nejvýhodnější, jaké disponuje výkonem dostatečným, ale není naopak zbytečně naddimenzováno. Tím je zajištěna jeho optimální funkčnost a maximální efektivita jeho blahodárně působícího provozu.